Waar staan wij voor?

Vereniging de Hamerlanden is 3 maart 2016 opgericht met als doel:

 • Het behoud en de kwalitatieve ontwikkeling van het cultuurlandschap in en rond Kostvlies ten behoeve van de huidige en toekomstige generaties.

 • Zich in het bijzonder te richten op de cultuurhistorie en biodiversiteit van het gebied

 • Het bevorderen van cohesie tussen de plaatselijke bewoners in relatie tot hun leefomgeving.

 • Het bevorderen van recreatieve toegankelijkheid van het gebied in samenwerking met bewoners en grondeigenaren.

Motto: “in de benen komen voor natuur en buurt – in die volgorde”

Agenda

16 mrt

NL-doet

23 mrt

NL-Schoon

16 april

Algemene Ledenvergadering

13 juli

Zomerborrel

NLschoon 2024 

 

Op 23 maart hebben we weer meegedaan met de landelijke opschoningsdag. Met negen mensen hebben we drie routes rond Kostvlies gelopen en het nodige zwerfvuil verzameld. Na gedane arbeid was het goed rusten in de Semslanden!

NLdoet 2024 

 

Dit jaar hebben we samen met de Kranenborgschool NLdoet georgansieerd.
Bij het Zandgat zijn alle fruitbomen rondom vrijgemaakt van gras en voorzien van een dikke laag compost, gemengd met kalk en droge koemest. De toekomstige zonneweide is weer aangepakt: de stobben langs het water zijn verwijderd, er zijn bergen takken versnipperd en met de snippers is het nieuwe pad aangelgd. Daarnaast is er gras ingezaaid.
In de Kranenborgschool is de zolder verder geisoleerd en er zijn kozijnen voorzien van een nieuwe verflaag.
Na afloop van alle werkzaamheden hebben we samen gelunchd en nagepraat in de Kranenborgschool.

Natuurwerkdag 2023

 

Na vier jaar hebben we afscheid genomen van de (akker)varkens: een groot deel van de Japanse duizendknoop is verdwenen, het resterende deel kan met de hand worden bijgehouden.
Het terrein waar de varkens gelopen hebben is aan een opknapbeurt toe. Tijdens de natuurwerkdag is er opgeruimd, er zijn bomen omgezaagd en er zijn nieuwe bomen geplant. Het plan is om van dit stukje grond een zonneweide aan het water te maken.

Burendag 2023

 

Vereniging de Hamerlanden heeft samen met de Kranenborgschool een burendag georganiseerd. Na de kofiie en thee hebben we ons bij het Zandgat vermaakt met het spelen van jeu de boules, kubb en ganzenbord. Aan het eind van de middag zijn we verhuisd naar de Kranenborgschool. Daar stond een heerlijke (door een aantal buurtgenoten bereide) buurtmaaltijd klaar. Lekker en heel gezellig!

Sporen van Saar Frank

 

Zaterdag 13 mei vond de première plaats van een film over de levensloop van Saar Frank. Saar was voor de oorlog onderwijzeres op de Mr. J. Kranenborgschool te Kostvlies. Het is nog geen half jaar na het begin van de oorlog: de bezetter verbiedt dat Saar Frank nog verder lesgeeft omdat haar ouders en grootouders bekend staan als Joden. Na haar afscheid van haar leerlingen en collega's vertrekt Saar naar Groningen. Daar wordt ze uiteindelijk opgepakt en via Westerbork naar Auswitz gedeporteerd; dit overleeft ze niet. Ze werd 33 jaar oud.

De film maakt een indruk die voor elke aanwezige bij de première aangrijpend en overweldigend was. 

Op pagina 6 van de burenbrief is de link naar de film te vinden:  gallery/Burenbrief julI 2023.pdf

NL doet 11 maart 2023

 

Ondanks de sneeuw is er tijdens NL doet hard gewerkt aan het Beleefpad in het Hamerlanderhout. De grootste klus was het maken van een stammentrap vanaf de spoordijk naar beneden. Daarnaast zijn er twee boomstambruggen gebouwd, het pad is uitgeharkt, er zijn twee tipi's gemaakt het eerste klauterobject is in elkaar gezet en er is een heksenkring gemaakt.

Het was zaterdag 11 maart een zeer productieve dag met voldoende tijd voor gezelligheid. Voor de inwendige mens is ook goed gezorgd: er is een heerlijke lunch geserveerd in de Kranenborgschool.

Feestelijke opening Hamerlandenroute 3.0

Zaterdag 4 februari heeft wethouder Bas Luinge met de onthulling van het bodemprofiel in Het Ravijn de Hamerlandenroute 3.0 officieel geopend.
De upgrade van de Hamerlandenroute is tot stand gekomen dankzij de samenwerking van De Hondsrug Unesco Global Geopark, Vrienden van de Semslanden, het Hunebedcentrum en Vereniging de Hamerlanden. De route van 6,7 km is nu voorzien van een bodemprofiel, zwerfkeien, nieuwe informatie in de app, naambordjes bij zandpaden, een brochure met quiz en er is een dronefilm gemaakt. Keienkenner Harrie Huisman van het Hunebedcentrum heeft de zwerfkeien gedetermineerd en er blijken bijzondere exemplaren tussen te liggen. Op elke kei is naam, ouderdom en oorsprong te lezen.
De opening werd opgeluisterd door de klanken van de Gasselter Blaoskapel.

Zie ook: www.dehondsrug.nl/routes/de-hamerlandenroute/  

Foto's gemaakt door Eric de Jonge van Ecri-fotografie
Link naar de film: youtu.be/la1rftoskL4  


Bomen planten in het Hamerlanderhout

Zaterdag 26 november hebben negen vrijwilligers 300 bomen geplant in het Hamerlanderhout.
Eind 2021 zijn er door een aannemer bomen gekapt langs de sloot van de ir. van Veelenweg. Om met de machines bij de sloot te komen en voor de afvoer van het hout, moesten er in het Hamerlanderhout ook bomen worden gekapt. Daardoor zijn er kale plekken ontstaan.
Ter bevordering van de biodiversiteit en het herstel van de bosstrook is er in samenspraak met de gemeente en Landschapsbeheer Drenthe gekozen voor de aanplant van 200 vuilbomen en 100 lijsterbessen.

En passant zijn er ook twee kruiwagens met zwerfafval verzameld:

Natuurwerkdag 2022

De jaarlijkse Natuurwerkdag is een initiatief van Landschappen.nl. De slogan ‘Doe op zaterdag 5 november mee aan de Natuurwerkdag en zet je in voor natuur dichtbij huis’ past helemaal bij Vereniging de Hamerlanden. Dit jaar hebben we ingezet op onderhoud rondom het Zandgat én op het maken van mooie doorkijkjes richting het water.

Met 17 deelnemers kunnen we zeer tevreden zijn over de opkomst. Na de koffie en een toelichting bij het te verzetten werk, heeft de groep zich in kleinere groepjes verdeeld om aan de slag te gaan bij de vijf verschillende projecten.

 • Een zichtlijn vanaf de klimtoren naar het water maken: een wilg omzagen, struiken verwijderen, hout afvoeren.
 • Het over het water hangende deel van een wilg afzagen, zodat er vanaf het bankje bij het meer zicht is.
 • Bramen maaien, zodat de zandheuvel vanaf de wandelroute over het schelpenpad te zien is.
 • Snoeien langs de buitenrand en een aantal gebleste bomen langs het pad omzagen.
 • Stenen opruimen in de varkensweide.

Om 12.00 uur is de ochtend afgesloten met een gezellige nazit bij de picknicktafel. Er is veel werk verzet: het grootste deel van de klussen is gedaan. Én het Zandgat is weer een beetje mooier geworden!

Operatie Drentse keien

Vereniging de Hamerlanden werkt samen met Hondsrug UNESCO Geopark en de Semslanden aan een upgrade van de Hamerlandenroute. Eén van de nieuwe elementen is het markeren van de Points of Interest door middel van grote keien.
Op de oproepen in de Schakel en bij RTV Drenthe om Drentse keien beschikbaar te stellen kwamen vele reacties binnen. De meest bijzondere reactie kwam uit Eleveld: een hele grote kei met een geschat gewicht van 15 ton mocht worden opgehaald.
Dinsdag 25 oktober was dé transportdag. De gemeente Aa en Hunze heeft twee vrachtwagens met chauffeurs ter beschikking gesteld. De ene vrachtwagen heeft 15 stenen van ongeveer 1500 kg per stuk opgehaald uit Rolde, Gasselte en Ees en bij de Points of Intrest neergelegd.
Voor de hele grote kei uit Eleveld was een 80 tons kraan nodig om de steen in de tweede vrachtwagen te hijsen. Dit 'pronkstuk' is naar Kostvlies vervoerd en langs het schelpenpad bij het Zandgat neergelegd.    

Burendag 2022: een buurtfestijn

Er was zaterdagmiddag volop activiteit bij het Zandgat. Aan het begin van de middag heeft een groepje vrijwilligers voorbereidingen voor het buurtfestijn getroffen: vijf partytenten opgezet, stroomvoorziening geregeld, tafels en stoelen opgehaald en klaargezet, spellen tevoorschijn gehaald enzovoort.

Om vier uur werd het buurtfestijn door een van de organisatoren geopend met een kort welkom. Onder het genot van koffie en thee is er eerst bijgepraat. Vervolgens kon iedereen meedoen aan diverse activiteiten: schaken, jeu de boules spelen, kennis opdoen over bijen en honing (met proeverij en informatieve film), marshmallows roosteren boven een vuurtje of gewoon rondlopen en verder praten.

Rond half zes was het tijd voor een drankje en kon iedereen genieten van een optreden van de Gasselter Blaaskapel. Ondertussen hadden vier vrijwilligers gekookt voor het hele gezelschap van ongeveer 40 personen. Er is heerlijk gegeten van de soepen, pasta’s, risotto pizza's, salades en toetjes.

Na nog een optreden van de Blaaskapel heeft de voorzitter iedereen hartelijk bedankt voor zijn of haar inzet. Terwijl het al bijna donker was, hebben een aantal leden samen alles opgeruimd.

Voor alle aanwezige buurtgenoten was het een ontspannen middag en avond!

Winnaar van de Henk Aalderink-prijs

We zijn weer in de prijzen gevallen!

De Henk Aalderink-prijs 2022 is 30 juni in Hulst uitgereikt aan de Vereniging de Hamerlanden.
P10 - het samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten ondersteunt met de Henk Aalderink-prijs bewonersinitiatieven die zich inzetten voor de leefbaarheid van hun dorp of gemeenschap.

Er waren een aantal criteria opgesteld voor deze prijs:

 • het initiatief draagt bij aan een leefbaar platteland dat klaar is voor de toekomst
 • het is een vernieuwend en duurzaam initiatief
 • het draagt bij aan de verbinding van bewoners die samen aan het werk gaan

Aan het winnen van de Henk Aalderink-prijs is naast de eer ook een bedrag van € 2000,= verbonden.
Dus een reis naar Hulst om de prijs in ontvangst te nemen was zeker de moeite waard!

Herdenking Franse parachutist Robert Heckmann

Op 8 april zijn samen met een delegatie nabestaanden van Franse parachutisten de gesneuvelde para's van de operatie Amherst herdacht.
Bij de Gedenksteen zijn bloemen gelegd ter nagedachtenis aan Robert Heckmann.

Ter gelegenheid van deze herdenking heeft Ton Andringa een extra editie van de burenbrief gemaakt:

Extra editie april 2022.pdf

NL-doet                                      

Zaterdag 12 maart zijn de handen uit de mouwen gestoken bij het Zandgat.
Alle geplande klussen zijn uitgevoerd:

 • de fruitbomen zijn voorzien van naambordjes en van paardenmest
 • de zandheuvel is aan de waterkant recht afgestoken
 • de afrastering voor de varkens is gerepareerd
 • alle banken zijn in de lijnolie gezet
 • plakkaten Kern met Pit en Leader zijn opgehangen
 • de vlinder op het insectenhotel staat weer rechtop
 • de bramenstruiken langs het wandelpad zijn teruggesnoeid
 • de deksel van de waterput is gerepareerd

Na gedane arbeid is het goed rusten!

Uitreiking Kern met Pit predicaat

Op 22 januari kreeg de Vereniging de Hamerlanden het predicaat "Kern met Pit" uitgereikt. Katrien Eggens van KNHM overhandigde naast een plakkaat ook een cheque van 1000 euro voor het project "de Hamerlandenroute verfraaien".

14 november 2021: Jeu de boules baan geopend!

Winnaar Groene Anjer Prijs 2021!

Natuurwerkdag

Film: Het gebied rond het Zandgat

 

Burendag 25 September 2021

Adoptie Gedenksteen Robert Georges Heckmann

Vereniging de Hamerlanden heeft gesprekken gevoerd om het oorlogsmonument van Robert Heckmann te adopteren. Deze Franse para kwam 75 jaar geleden om, bij een bevrijdingsactie in onze buurt.

Een werkgroep bestaande uit Klamer Bos, Heribert Delicaat, Martje Hogenesch, Ingrid van der Velde en Rense Schuurmans heeft zich ervoor ingezet een gedenksteen te plaatsen. Dat gebeurde op zijn sterfdag 10 april. De steen staat langs de Verlengde Grensweg tussen Gieten en Gasselte, bij de kruising met de Achterweg. Dit is vlakbij de plek waar Robert Heckmann het leven liet. 

Hiermee wil de vereniging eer betuigen aan hen die het leven lieten voor onze vrijheid. Daarbij is het belangrijk de verhalen uit de oorlog te delen met elkaar en door te geven aan volgende generaties. De drang naar vrijheid zit diep in onze genen en mogen we nimmer voor lief nemen. Vrede is broos en kostbaar en allerminst vanzelfsprekend.

De adoptie van de steen houdt in: verzorging en onderhoud; op daartoe strekkende herinneringsdata kaars ontsteken en bloemenhulde. Tevens zal de vereniging, waar nodig, contact onderhouden met de familie van Robert G. Heckmann.

Genomineerd voor de Groene Anjer Prijs van het Prins Bernard Cultuurfonds!

Op 21 juli kregen wij bericht dat wij zijn genomineerd voor de Groene Anjer Prijs- Drenthe. Natuurlijk zijn wij ontzettend trots dat wij tot de 3 genomineerden behoren. Wij kijen dan ook reikhalzend uit naar 13 oktober 2021, waarop de uitslag bekend wordt gemaakt.

Via deze link kom je bij het persbericht van het Prins Bernard Cultuurfonds uit.
De Hamerlandenroute 2.0 is een feit!

Een bijzonder mooie wandelroute die al meanderend de ware schoonheid van de Hondsrug openbaart. Een route bovendien die het afwisselende landschap en haar kleurrijke geschiedenis in volle pracht onthult met 3 trefzekere informatiepanelen en liefst 10 zogeheten Points of Interest.Via een app is deze route van 6.3 km voor ieder te ontsluiten. De apps zijn te vinden via de onderstaande links.

www.dehondsrug.nl/routes/de-hamerlandenroute/

eindjeomindrenthe.nl/kostvlies-hamerlanden.html

Een spannende alliantie gevormd door De Hondsrug UNESCO Global Geopark, Vrienden van het landgoed Semslanden, Het Drentse Landschap en Vereniging de Hamerlanden hebben gezamenlijk na ruim een jaar van gedegen voorbereiding deze complexe opdracht volbracht ondanks Covid-19.

Afgelopen zaterdag 5 juni vond de opening van de hernieuwde route plaats. Het Dagblad van het Noorden was erbij. Lees hier het verslag geschreven door Bas van Sluis.

OpeningHamerlandenroute.pdf

Tevens heeft Roeg een erg leuk stukje geschreven en gefilmd.

Hierbij de link naar het stuk van Roeg!