Stand Verwerving Zandgat

Eindstation in zicht, nog enkele haltes te gaan.

‘Het Zandgat te Kostvlies behouden’, daar ging het om, toen verkoop aan buitenstaanders dreigde.

HET WERD: HET ZANDGAT REDDEN.

Urgentie bleek, toen begin 2018 dit natuurgebied aan commercie ten onder dreigde te gaan.

Vanaf maart 2016 had Vereniging De Hamerlanden zich in de strijd geworpen. Dat hield in: een plaats bemachtigen in de rollercoaster van subsidieverstrekkingen; tegelijk daarmee onderhandelingen aangaan met de

makelaar en de belangenbehartiger van de verkoper.

In maart j.l. kon een bod van een investeerder die er een karpervisserij wilde beginnen, afgestopt worden; bijna daags voor de definitieve ondertekening van het koop-contract!

Het overviel De Hamerlanden juist midden in het

eindtraject van de LEADER-aanvraag. Ook het bidbook lag klaar voor verzending.

Wat is LEADER?

LEADER is een Europees subsidie-, kennis-, en actiepro-gramma; ‘aandrijfwiel om de lokale kracht van de regio te ontketenen’.

Zuid-Oost Drenthe is aangemerkt als een LEADER-regio. Het Hamerlanden-gebied valt daar nog juist binnen.

Vanuit het Europese LEADER-budget is voor de regio

2,4 miljoen beschikbaar. LEADER subsidieert initiatieven voor maximaal 30%. Dat vraagt om co-financiering van gemeente en provincie (ook 30%). Privaat moet dus

nog voor 40% gezorgd worden.

Er is een Handboek LEADER met een 12 stappenplan

verdeeld over vier fases: ontwikkeling, beoordeling,

indiening en uitvoering plus afronding.

 

Formule 1

Een project indienen bij LEADER is een prestatie van

formule 1 gehalte.

Met advies van CMO STAMM te Assen (kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken) heeft

De Hamerlanden eind maart 2018 een projectplan van

12 pagina’s ingediend.

Dit plan is opgestuurd aan de Lokale Actie Groep (LAG).

Wat is LAG?

De LAG is een commissie van burgers/ondernemers en wethouders (met provinciaal secretariaat) ter beoordeling van projecten op ‘Leaderwaardigheid’; dus ook van het Zandgat-project.

Dat is nog maar het begin.

Bestuursleden van De Hamerlanden dienden een pitch te houden ten overstaan van de negen LAG-leden, m.a.w. het verdedigen van het project. Daarop kwam eind april

bericht binnen dat het Zandgat-project positief was

beoordeeld, maar dat zulks niet gelijk staat aan het

uitkeren van de subsidie.

Eerst komen SNN en RVO aan bod.

Controles en meer afkortingen

Het project moet passen in de LOS (Lokale Ontwikkelings-strategie Z.O.Drenthe). Dat betekent testen en

controleren. SNN (Samenwerkingsverband Noord Nederland) en RVO (Rijksdienst voor Ondernemerschap)

overstromen nu al weken het bestuur van De Hamerlanden met formulieren en vragen over belastingverklaringen, BTW-verrekening, specificaties van tarieven voor onderhoudswerk en begrotingen van deelprojecten, kos-ten accountantscontrole, het voldoen aan de Flora- en faunawet, verstrekken van kadasterkaarten en platte-gronden op schaal en zo meer.

Bestemming bereikt?

Als De Hamerlanden al deze controlevragen naar tevredenheid der instanties beantwoord heeft, volgt naar verwachting uiterlijk eind augustus de definitieve bekendmaking: toekenning of afwijzing. Slechts bij toekenning is de vereniging in staat het Zandgat aan te kopen.

Adres

Hoofd kantoor:

Kostvlies 41
9462TP Gasselte

Bezoek adress:

Kostvlies 41 
9462TP Gasselte

Contact

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel: +31 0599

 

Catagorieën