Eindstation in zicht, nog enkele haltes te gaan.

‘Het Zandgat te Kostvlies behouden’, daar ging het om, toen verkoop aan buitenstaanders dreigde.

HET WERD: HET ZANDGAT REDDEN.

Urgentie bleek, toen begin 2018 dit natuurgebied aan commercie ten onder dreigde te gaan.

Vanaf maart 2016 had Vereniging De Hamerlanden zich in de strijd geworpen. Dat hield in: een plaats bemachtigen in de rollercoaster van subsidieverstrekkingen; tegelijk daarmee onderhandelingen aangaan met de

makelaar en de belangenbehartiger van de verkoper.

In maart j.l. kon een bod van een investeerder die er een karpervisserij wilde beginnen, afgestopt worden; bijna daags voor de definitieve ondertekening van het koop-contract!

Het overviel De Hamerlanden juist midden in het

eindtraject van de LEADER-aanvraag. Ook het bidbook lag klaar voor verzending.

Wat is LEADER?

LEADER is een Europees subsidie-, kennis-, en actiepro-gramma; ‘aandrijfwiel om de lokale kracht van de regio te ontketenen’.

Zuid-Oost Drenthe is aangemerkt als een LEADER-regio. Het Hamerlanden-gebied valt daar nog juist binnen.

Vanuit het Europese LEADER-budget is voor de regio

2,4 miljoen beschikbaar. LEADER subsidieert initiatieven voor maximaal 30%. Dat vraagt om co-financiering van gemeente en provincie (ook 30%). Privaat moet dus

nog voor 40% gezorgd worden.

Er is een Handboek LEADER met een 12 stappenplan

verdeeld over vier fases: ontwikkeling, beoordeling,

indiening en uitvoering plus afronding.

 

Formule 1

Een project indienen bij LEADER is een prestatie van

formule 1 gehalte.

Met advies van CMO STAMM te Assen (kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken) heeft

De Hamerlanden eind maart 2018 een projectplan van

12 pagina’s ingediend.

Dit plan is opgestuurd aan de Lokale Actie Groep (LAG).

Wat is LAG?

De LAG is een commissie van burgers/ondernemers en wethouders (met provinciaal secretariaat) ter beoordeling van projecten op ‘Leaderwaardigheid’; dus ook van het Zandgat-project.

Dat is nog maar het begin.

Bestuursleden van De Hamerlanden dienden een pitch te houden ten overstaan van de negen LAG-leden, m.a.w. het verdedigen van het project. Daarop kwam eind april

bericht binnen dat het Zandgat-project positief was

beoordeeld, maar dat zulks niet gelijk staat aan het

uitkeren van de subsidie.

Eerst komen SNN en RVO aan bod.

Controles en meer afkortingen

Het project moet passen in de LOS (Lokale Ontwikkelings-strategie Z.O.Drenthe). Dat betekent testen en

controleren. SNN (Samenwerkingsverband Noord Nederland) en RVO (Rijksdienst voor Ondernemerschap)

overstromen nu al weken het bestuur van De Hamerlanden met formulieren en vragen over belastingverklaringen, BTW-verrekening, specificaties van tarieven voor onderhoudswerk en begrotingen van deelprojecten, kos-ten accountantscontrole, het voldoen aan de Flora- en faunawet, verstrekken van kadasterkaarten en platte-gronden op schaal en zo meer.

Bestemming bereikt?

Als De Hamerlanden al deze controlevragen naar tevredenheid der instanties beantwoord heeft, volgt naar verwachting uiterlijk eind augustus de definitieve bekendmaking: toekenning of afwijzing. Slechts bij toekenning is de vereniging in staat het Zandgat aan te kopen.

In het kader van Jaar van de Dorpen heeft Vereniging De Hamerlanden een ontwerp voor een wandelroute gepresenteerd.


Jaar van de Dorpen is een project van de Gemeente Aa & Hunze. Het beoogt een  toekomstvisie op een levendige, zorgzame en innovatieve gemeente. De nadruk komt te liggen op inwonerskracht en gemeenschapskracht.

 

De gemeenste stelt beschikbaar voor het themajaar 2017: € 100.000. Binnen de gemeentelijke begroting
zijn er bovendien financieringsmogelijkheden voor concrete projecten vanuit

 •         Jullie idee, samen uitvoeren,
 •        Vitaal platteland en
 •        het leefbaarheidsfonds.

Woensdag 19 april 2017 organiseerde de gemeente een bijeenkomst voor alle mogelijke particuliere organisaties,
die iets voor eigen buurt of dorp willen opzetten in het kader van Jaar van de Dorpen.Vereniging
De Hamerlanden presenteerde een ontwerp voor een wandelroute.

wandelroute Hamerlanden

 

 

Wandelpad-route Zie groene lijn

een route die de vereniging wil uitzetten langs bestaande paden en wegen

en door nog open te leggen wandelgebieden.

Voorzieningen:

Langs de route op markante punten: Lessenaars

Hierop informatie over esdorpenlandschap:

 •        · economische betekenis nu (agrarisch en recreatief)
 •        · situatie o.a. 150 jaar geleden (broodgraan-productie en eekschillen t.b.v. nationale leerlooierij)
 •        · ruimtegebruik en uitbreiding sinds Germaanse tijden (historische kaart-afbeeldingen)
 •        · pre-historische vondsten (verblijf van jagers/verzamelaars)

Op de route:

 •        · richting- en afstandsmarkeringen
 •        · parkeerruimten
 •        · rustpunten
 •        · verwijzingen naar aan de route gelegen horeca-vestigingen en verblijfsrecreatie
 •        · attendering op tracé voormalige spoorlijn (o.a. historische spoorbrug over Ravijn)

 

Bijzondere voorziening: 
toegankelijkheid en begaanbaarheid vereist over enige lengten padverharding

 

Betekenis ontwikkeling wandelpad

Voor bewoners en bezoekers de cultuurhistorische waarden en de biodiversiteit van het landschap onder de aandacht brengen. Deze doelstelling staat in de statuten van Vereniging De Hamerlanden. 

Een begroting om het wandelpadplan te realiseren beloopt naar schatting: € 15.000,-


Een aanvraag hiertoe  bij betreffende fondsen is inmiddels ingediend.

 

Adres

Hoofd kantoor:

Kostvlies 41
9462TP Gasselte

Bezoek adress:

Kostvlies 41 
9462TP Gasselte

Contact

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel: +31 0599

 

Catagorieën